قوانین هتل

ساعت تحویل اتاق به میهمانان گرامی ساعت 14 میباشد.

ساعت تخلیه اتاق و تحویل آن از میهمانان گرامی ساعت 12 می باشد.امکان دریافت نیم شارژ (با هماهنگی پذیرش) و استفاده از جامه دان هتل برای نگهداری از وسایل میهمانان گرامی به صورت رایگان میسر است.در صورت تخلیه نکردن به موقع اتاق، هزینه نیم شارژ براساس نرخ برد هتل به صورت سیستمی شارژ خواهد شد.

در اتاق های دو تخته در نهایت یک سرویس اضافه میتوان افزود.

به کودکان زیر پنج سال هزینه ای اعم از سرویس اضافه،صبحانه و ناهار تعلق نخواهد گرفت.ولی در صورت درخواست تخت برای کودک از طرف میهمان هزینه آن دریافت میگردد.

کودکان بالای پنج سال بزرگسال محسوب شده و همانند هزینه بزرگسال برایشان محاسبه و دریافت خواهد شد.

امکان تعیین و یا تغییر اتاق قدیمی اعم از نوع شماره،طبقه،محل قرارگیری،نمای پنجره قبل از ورود و…در هنگام رزرو وجود ندارد.

زمان صرف صبحانه(بوفه آزاد رایگان) از ساعت 8 صبح الی 10 صبح میباشد.

زمان سرو ناهار از ساعت 13 الی 15:30 میباشد.

ورود حیوانات به داخل هتل اکیدا ممنوع می باشد.